Как да подберем подходящите стъкла за нашия парапет?

Когато избираме стъклен парапет, нямаме избор на дебелина на стъклата. Задължително условие е да се използва 8+8 закален ламинат. Това гарантира здравината. Можем да изберем единствено цвят.
Груба грешка е избор на тънки стъкла, основан на по-ниската цена. Такъв  избор може да доведе след себе си разочарование заради здравината на парапета и по-лошото – счупване на стъклата.
Здравият стъклен парапет е съвкупност от два фактора: достатъчно дебело и закалено стъкло.  При неизпълнение  или грешен подбор на някой от тях резултатът е компрпметиране на здравината на парапета и свързаните с това рискове при експлоатацията му.
Обикновено този тип парапети изисква стъкла с дебелина минимум 8мм+8мм. – които са предварително закалени. Това ще гарантира Вашата безопастност!