Кой е основният недостатък на стоманените парапети?

Стоманените парапети напоследък се търсят  по-рядко, заради повишената опасност от поява на корозия и  от допълнителна обработка след време (боядисване и поддръжка).