Може ли да се гарантира необходимата здравина при този тип парапети?

Да. При използване на достатъчно качествени и дебелостенни профили , те също гарантират необходимата здравина. Но за съжаление, вносителите на такива системи, не ги предлагат. По тази причина, Ние внасяме наша система алуминиеви парапети (с по-дебелостенни профили), които да гарантират по-добра здравина.