Административна сграда, Тех Парк, гр.София

Стъклени парапети, монтирани със страничен монтаж към борда, чрез неръждаеми пулове. Разбира се използваните стъкла с закалени и ламинирани, с цел максимална здравина и сигурност.