Монтаж на парапети

Разполагаме с малък, но добре сплотен и квалифициран колектив от монтажници. Възможносттите ни позволяват монтаж на неръждаеми, стъклени и стоманени парапети.