Шлайфане на тръби и профили

Разполагаме с центрови и безцентрови шлафащи машини за тръби и лентови шлайф машини за шини и профили:

* FGW220 - шлайфаща машина, позволяваща шлайфане на шини и профили до 200мм.
* GRID - безцентрови шлайф, позволяващ шлайфане на тръби до ф114мм.
* ML100 - центрови шлайф за тръби, с възможности за шлайфане до ф114мм.