Може ли да бъде изпълнен индивидуален проект?

Да. При използването на този вид материал също както при неръждаемите парапети, можем да изпълним всеки  Ваш модел или проект.